Dashboard: Cấp quyền tài liệu của trường bạn cho trường khác sử dụng trên ClassIn

Dashboard: Cấp quyền tài liệu của trường bạn cho trường khác sử dụng trên ClassIn

Bạn có thể cấp quyền tài liệu của trường bạn cho các trường khác sử dụng trên ClassIn (chẳng hạn như nhượng quyền thương hiệu; kinh doanh nội dung; hoặc cấp quyền cho các chi nhánh cùng hệ thống). 

Lưu ý: Để thực hiện việc cấp quyền, trường của bạn cần được bật tính năng Commodity trên giao diện quản lý. Vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của ClassIn để được hỗ trợ chi tiết cách sử dụng trên ClassIn.

Bước 1: Chọn mục Commodity và nhấn nút “Add”

sử dụng trên classin

Bước 2: Chọn tài liệu cấp quyền
a. Nếu bạn muốn công bố tài liệu trên Marketplace nội dung TeacherIn
TeacherIn là cửa hàng cung cấp các nội dung giảng dạy và bạn có thể mua những tài liệu này cho trường của mình. Bạn vui lòng chọn “Yes” trong mục Publish, sau đó điền các thông tin cần thiết. 

Chon Tai Lieu Cong Bo Tren Marketplace

b. Nếu bạn không muốn công bố tài liệu trên Marketplace nội dung TeacherIn
Bạn vui lòng chọn “No” trong mục Publish, sau đó điền các thông tin cần thiết. 

Chon Tai Lieu Khong Cong Bo Tren Marketplace

Lưu ý: Sau khi hoàn thành việc lựa chọn tài liệu, bạn vui lòng thông tin đến ClassIn để duyệt nội dung.