Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Category Archives: Quản lý

Dashboard: Cấp quyền tài liệu của trường bạn cho

Trong thời đại số hóa và hợp tác giáo dục ngày nay, việc chia sẻ tài liệu giữa các trường học là một xu hướng ngày càng phổ biến. Việc cấp quyền cho trường khác sử dụng tài liệu của trường bạn không chỉ thúc đẩy sự hợp tác học thuật mà còn tiết kiệm…