Nobook là gì?

Nobook là gì?

Thí nghiệm ảo NOBOOK là một nền tảng cung cấp các công cụ thí nghiệm khoa học đơn giản và thực tế được thiết kế đặc biệt cho giáo viên và học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

Thông qua công nghệ đa phương tiện, dựa vào đặc điểm của các ngành học, ứng dụng tạo ra nguồn tài nguyên thí nghiệm ảo mô phỏng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, ứng dụng, chẳng hạn như vật lý, hóa học, sinh học, nhằm đa dạng hóa phương thức dạy học.

Bên cạnh đó, Nobook hỗ trợ chia sẻ học liệu, góp phần trong việc số hóa giáo dục và làm cho các lớp học trực tuyến tẻ nhạt trở nên hiệu quả và sinh động. 

Lợi ích của Nobook

  • Phòng thí nghiệm ảo NOBOOK sử dụng máy tính để hiện thực hóa các môi trường thí nghiệm ảo khác nhau. Người dùng thực hiện các hoạt động thí nghiệm bằng cách tương tác và có thể hoàn thành các dự án thí nghiệm khác nhau trong môi trường thực, mô phỏng cảnh thí nghiệm ở mức độ tốt nhất. Bên cạnh đó, Nobook sẽ giúp cung cấp kinh nghiệm thực tế, tương tự như việc thực hiện thí nghiệm trong thực tiễn.
  • Cung cấp một phương thức giảng dạy mới cho việc giảng dạy thực nghiệm trong thời đại thông tin khi môi trường máy tính và mạng ngày càng phổ biến.
  • Khắc phục được nhiều hạn chế của thí nghiệm truyền thống. Nó có thể giải quyết một cách hiệu quả nhiều vấn đề tồn đọng trong dạy học thực nghiệm, tối ưu hóa tài nguyên giáo dục và nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy.
  • Giúp học sinh vui vẻ học tập và giáo viên giảng dạy thoải mái mà không lo lắng về chi phí cần khi thí nghiệm và cũng không sợ nguy hiểm. 

Chúng ta sử dụng Nobook trong trường hợp nào?

  1. Giảng dạy trong các lớp học trực tiếp.
  2. Giảng dạy trong các lớp học trực tuyến.
  3. Hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.
Nobook là gì?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay