Cách thêm watermark động để đề phòng quay màn hình ClassIn

Cách thêm watermark động để đề phòng quay màn hình ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Setting” ở phía bên phải, sau đó vào “Course playback

Bước 3: Chọn cài đặt thứ tư: Show the moving watermark to prevent screen recording.

Sau khi bật cài đặt này, khi học viên/giáo viên xem lại bài giảng, tên và số điện thoại của học viên/giáo viên sẽ xuất hiện và không ngừng chuyển động trên màn hình.

Việc này giúp đảm bảo bản quyền buổi học khi có thể truy quét danh tính tài khoản đăng nhập để ghi hình lén lút thông qua số điện thoại được hiển thị trên watermark.

watermark
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách thêm watermark động để đề phòng quay màn hình ClassIn