Cách thêm watermark động để chặn quay màn hình trên ClassIn

Cách thêm watermark động để chặn quay màn hình trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Setting” ở phía bên phải, sau đó vào “Course playback

Bước 3: Chọn cài đặt thứ tư: Show the moving watermark to prevent screen recording.

Sau khi bật cài đặt này, khi học sinh/giáo viên xem lại bài giảng, tên và số điện thoại của học sinh/giáo viên sẽ xuất hiện và không ngừng chuyển động trên màn hình. Việc này giúp ngăn chặn người khác ghi hình lại bài học bằng việc quay màn hình.

wartermark
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách thêm watermark động để chặn quay màn hình trên ClassIn
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay