Cách cho phép học sinh mới xem bài giảng các lớp học đã hoàn thành trên ClassIn

Cách cho phép học sinh mới xem bài giảng các lớp học đã hoàn thành trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Setting” ở phía bên phải, sau đó vào “Course playback

Bước 3: Chọn cài đặt thứ hai: New course students can watch the lesson videos of finished lessons.

Sau khi bật cài đặt này, học sinh được thêm vào sẽ trở thành học sinh chính thức của khóa đó.

Lưu ý 1: Bạn cần bật cài đặt này trước khi thêm học sinh

Lưu ý 2: Cài đặt này không hỗ trợ trường hợp giám sát viên chuyển thành học sinh. Các giám sát không bao giờ có thể xem lại ghi hình của buổi học.

Lưu ý 3: Việc thay đổi danh tính của học sinh do thao tác này gây ra đối với các bài học đã kết thúc là không thể thay đổi được. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng cài đặt này, vui lòng tham khảo ý kiến người quản lý trường hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng trước.

new student to watch recording
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách cho phép học sinh mới xem bài giảng các lớp học đã hoàn thành trên ClassIn