Chỉnh sửa cài đặt live stream trên ClassIn

Chỉnh sửa cài đặt live stream trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Lessons” ở phía bên phải, tìm lớp học livestream cần chỉnh sửa sau đó nhấn Operate ở bên phải, chọn “Manage live and playback”.

Bước 3: Chọn Live settings, ở đây bạn có thể tùy chỉnh ảnh nền, giới thiệu quyền truy cập live stream/video phát lại. Ở đây có 3 lựa chọn:

– Yêu cầu đăng nhập vào ClassIn để xem live stream

– Yêu cầu mật khẩu để xem live stream.

– Cho phép người không đăng ký ClassIn xem và chat.

modify live stream
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Chỉnh sửa cài đặt live stream trên ClassIn