Nạp tiền trên ClassIn

Nạp tiền trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường

Bước 2: Chọn Overview trong mục Finance. Sau đó nhấn nút Recharge ở góc bên phải.

Có 2 cách trả tiền:

Online: trả qua Paypal. Tiền sẽ ngay lập tức chuyển vào tài khoản.

Chuyển khoản: Tiền sẽ chuyển vào tài khoản trong vòng một ngày và nhanh nhất là 2 giờ.

 

recharge
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Nạp tiền trên ClassIn