Ký hợp đồng trên ClassIn

Ký hợp đồng trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập eeo.

Bước 2: Chọn “contract” ở phía bên trái

Bước 3: Nhấn nút “sign ClassIn service contract” nằm ở phía trên bên phải màn hình

ClassIn
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Ký hợp đồng trên ClassIn