Cách chỉnh sửa khoảng thời gian giữa hai đoạn chat hoặc câu hỏi trên ClassIn

Cách chỉnh sửa khoảng thời gian giữa hai đoạn chat hoặc câu hỏi trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn Settings, sau đó chọn Class settings

Nhấn vào icon “+” để thêm custom classroom mới hoặc chỉnh sửa custom classroom đã có sẵn.

Sau khi mở “classroom setting”, nhấn “switches” và chọn mục thứ 2: “The interval of chats and questions for students

Bạn có thể chọn khoảng cách cho mỗi lần chat/đặt câu hỏi từ 0~20 giây.

Lưu ý: Cài đặt sẽ có hiệu lực khi bạn quay lại lớp học.

interval
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách chỉnh sửa khoảng thời gian giữa hai đoạn chat hoặc câu hỏi trên ClassIn