Xem chi tiết tài chính trên ClassIn

Xem chi tiết tài chính trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường

Bước 2: Chọn Finance Details

Sau đó, bạn có thể lọc nội dung của các đơn hàng bằng ngày và các điều kiện khác như “Order ID”, “Transaction Time”, “Order Type”, “Order Content”, “Actual Amount” và “Status” và xem chi tiết các đơn hàng bằng việc nhấn vào nút “Detail”. Bạn cũng có thể tải bảng tài chính chi tiết.

finance detail
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Xem chi tiết tài chính trên ClassIn
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay