Bật chế độ tập trung học trên ClassIn

Bật chế độ tập trung học trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn Settings, sau đó chọn Class settings

Nhấn vào icon “+” để thêm custom classroom mới hoặc chỉnh sửa custom classroom đã có sẵn.

Sau khi mở “classroom setting”, nhấn “switches” và chọn mục 13: “Focus learning mode for students setting (except auditor)

Bật/tắt “Turn on focus learning mode”: Trong chế độ Focus Learning, khi học sinh tham gia học bằng máy tính, học sinh sẽ không thể đổi màn hình lớp học và chọn các phần mềm khác; khi học sinh tham gia học bằng thiết bị khác, nếu học sinh sử dụng các app khác, học sinh sẽ bị thoát khỏi lớp học.

Lưu ý: Cài đặt sẽ có hiệu lực khi bạn quay lại lớp học.

focus mode
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Bật chế độ tập trung học trên ClassIn