Phát triển việc kinh doanh với ClassIn

Tại ClassIn, chúng tôi tin rằng với quan hệ cộng tác, chúng ta có thể cùng nhau phát triển và tiến xa hơn. Làm việc cùng các đối tác cùng chí hướng trong nước và trên toàn cầu, chúng tôi tận lực phục vụ để thành lập dịch vụ giáo dục tốt hơn qua việc cung cấp những giải pháp phù hợp, hiệu quả và toàn diện.

1 3
2 1

Đối tác kênh

Các đối tác kênh của ClassIn là những công ty hàng đầu trong ngành ở khu vực trong và ngoài quốc tế. Đội ngũ phát triển kinh doanh của chúng tôi tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên sâu với các đối tác để hiểu được nhu cầu kinh doanh và xác định được mô hình hợp tác hợp lý nhất. ClassIn quan tâm đến việc hợp tác với các nhà xuất bản, công ty viễn thông, giải pháp EdTech và nhà cung cấp phần cứng trong số các tổ chức khác. Hãy liên hệ với chúng tôi tại đường liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm!

3 1
4

Hội nhập đối tác

ClassIn cộng tác với nhà cung cấp giải pháp và phần mềm EdTech thông qua tích hợp LTI, SDK hoặc API nhằm cung cấp cho các tổ chức giáo dục nhiều lựa chọn hơn để đáp ứng các yêu cầu EdTech của họ.

Đối tác liên kết

Các đối tác liên kết của ClassIn đều có kiến thức nền sâu rộng với kinh nghiệm làm việc với các tổ chức và cơ sở giáo dục, đa dạng hóa các cách để tiếp cận lượng khách hàng đạt hiệu quả cao hơn.

 

5
ClassIn LOGO