Cấm học sinh đã bị xóa khỏi một khóa học xem lại bài giảng của khóa học đó

Cấm học sinh đã bị xóa khỏi một khóa học xem lại bài giảng của khóa học đó

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Setting” ở phía bên phải, sau đó vào “Course playback

Bước 3: Chọn cài đặt thứ ba: Removed course students cannot watch the lesson videos of finished lessons in learning reports.

Sau khi bật cài đặt này, học sinh bị xóa khỏi khóa học sẽ không thể xem lại bài giảng của khóa học đó.

Lưu ý: Bạn phải bật tính năng này trước khi xóa học sinh khỏi khóa học.

removed student
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cấm học sinh đã bị xóa khỏi một khóa học xem lại bài giảng của khóa học đó
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay