Ẩn chức năng xóa học sinh

Ẩn chức năng xóa học sinh

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn Settings, sau đó chọn Class settings

Nhấn vào icon “+” để thêm custom classroom mới hoặc chỉnh sửa custom classroom đã có sẵn.

Sau khi mở “classroom setting”, nhấn “switches” và chọn mục thứ 19: “Hide remove students setting

Bật/tắt “Hide ‘remove students’ function in the classroom, which prevents teachers from removing students by mistake”: Giáo viên sẽ không thể thấy nút remove học sinh trong bảng roster.

Lưu ý : Cài đặt sẽ có hiệu lực khi bạn quay lại lớp học.

hide remove
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Ẩn chức năng xóa học sinh