Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Category Archives: Chuẩn bị bài giảng tải lên file bài giảng

Tải file bảng đen và ảnh lên bảng đen – Load Image/Boardfile

Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, việc chia sẻ và truyền tải thông tin trở nên vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, một vấn đề nan giải cũng nảy sinh – sự bảo mật và riêng tư của dữ liệu. Để…