Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Category Archives: Chia sẻ màn hình đa hướng Multiway Screen Sharing

Chia sẻ màn hình đa hướng khi lớp học nhiều hơn 35 học sinh Classin

Trong môi trường giáo dục trực tuyến ngày nay, việc quản lý một lớp học lớn với hơn 35 học sinh có thể là một thách thức đối với giáo viên. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, các nền tảng giáo dục trực tuyến như ClassIn đã cung cấp các công cụ…