Tính năng mới: Thư viện video – Video Gallery

Hôm nay tính năng mới “Thư viện video” chính thức có mặt trên ứng dụng học trực tuyến ClassIn tại Việt Nam.

Thư viện video là gì? 

thư viện video là gì

Thư viện video hỗ trợ giáo viên giữ cho học sinh chú ý vào bài giảng bằng cách theo dõi họ trong một màn hình lưới riêng biệt. Dưới đây là các tính năng chính dành cho giáo viên và trợ giảng:

 • Tính năng này cho phép hiển thị tối đa 49 video trên mỗi màn hình ở dạng lưới. Giáo viên có thể giám sát và tương tác với học sinh tốt hơn vì họ có thể nhìn thấy học sinh. Nếu có hơn 49 học sinh tham gia
  lớp học, mỗi trang sẽ hiển thị lên đến 49 camera. Giáo viên có thể đặt nội dung giảng dạy trên bảng đen tương tác, đồng thời từ cửa sổ khác có thể theo dõi sinh viên trong chế độ xem thư viện.

Làm thế nào để sử dụng Thư viện video?

 • Đến Công cụ giảng dạy sau đó ấn vào “Thư viện video”
 • Giáo viên và trợ giảng có thể sử dụng tính năng này trong lớp học tiêu chuẩn, lớp học tạm thời, phòng soạn bài và soạn thảo bảng đen.
cách sử dụng video gal
 • Tính năng này chỉ thiết kế dành cho giáo viên, điều đó có nghĩa là học sinh không thể nhìn thấy nó. Thay vào đó, khi Thư viện video được bật, học sinh có thể nhìn thấy cửa sổ camera của chính mình ở dưới cùng góc bên trái. Học sinh có thể di chuyển máy ảnh ra khỏi lớp học.
Screenshot 295
 • Bạn có thể chuyển đổi bố cục để thay đổi giữa 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6 và 7×7.
 • Bạn có thể tự động xoay chế độ xem thư viện qua các màn hình trong khi lớp học đang diễn ra và có thể đặt thời gian xoay vòng.

Tính năng này được hoạt động như thế nào?

 • Lớp học trực tuyến: tính năng sẽ hỗ trợ màn hình kép, vì vậy giáo viên có thể mở một màn hình để giảng dạy và màn hình khác giám sát lớp học.
 • Kiểm tra trực tuyến: giáo viên có thể giám sát học sinh một cách hiệu quả và kiểm tra tiến trình làm bài bằng cách hiển thị từng máy ảnh của học sinh theo dạng lưới.
 • Ảnh nhóm: khi Thư viện video đang chạy, bạn có thể chụp ảnh nhóm bằng cách ấn “chụp màn hình” ở góc trên cùng bên phải. Ảnh nhóm được lưu hoặc chia sẻ bằng cách quét mã QR. Ngoài ra, chúng có thể được lưu vào ổ đĩa cục bộ hoặc Classin cloud drive.
Tính năng mới: Thư viện video – Video Gallery

One thought on “Tính năng mới: Thư viện video – Video Gallery

 1. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

Leave a Reply

Your email address will not be published.