Tính năng dành cho học sinh 

Tương tác với học sinh ở mọi trình độ

Play Video
2 2
  • Thanh công cụ đa dạng chức năng cho học sinh
  • Bảng viết tương tác hai chiều
  • Tải file và chia sẻ tệp trong lớp

Đây là lớp học dành cho bạn!

Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình đứng ngoài cuộc chơi. ClassIn cung cấp môi trường học tập giàu tương tác cho bạn.

Kết nối sau buổi học mọi lúc, mọi nơi​

Để việc học không bị gián đoạn. ClassIn luôn cung cấp cho bạn những phương tiện để gặp giáo viên và bạn bè kể cả trong hay ngoài lớp. 

ClassIn - trang chủ
  • Chia nhóm thảo luận 
  • Khung chat trong lớp 
  • Khung chat ngoài lớp học 
  • Lớp học tạm thời
studentFeatures3 min
  • Xem lại bản ghi của lớp học

Theo kịp tiến độ lớp học​

Dù bạn không muốn bỏ lỡ lớp học nào nhưng điều đó sẽ luôn xảy ra. Vì thế, với chức năng ghi hình lớp học – được lưu trữ trên đám mây, bạn có thể theo kịp bài học một cách thuận tiện.

Tính năng
nổi bật

icon breakout rooms

Chia nhóm
thảo luận

icon group chat

Khung chat

icon integrated homework

Bài tập
về nhà

icon class recording

Ghi hình
tiết học

icon raising hands

Phát biểu

icon central cloud

Lưu trữ học liệu
đám mây

icon class notes

Ghi chú
bài giảng