Gói School-Basic (6 Tháng)

Gói School-Basic (6 Tháng)

Gói School Basic bao gồm:

Tài khoản Quản lý (Master Account): 600.000 VNĐ/tháng

Tài khoản Giáo viên (Teacher Account): 350.000 VNĐ/tài khoản/tháng