Chính sách bảo mật của ClassIn

Cảm ơn bạn đã tin dùng ClassIn! Chúng tôi luôn xem việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng (“các bạn”) là vô cùng quan trọng. Khi bạn đăng ký, đăng nhập, và sử dụng ClassIn, chúng tôi thu thập, sử dụng, duy trì, và xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đã phát triển Lưu ý về quyền riêng tư trên ClassIn này (“Lưu ý quyền riêng tư”) để giải thích khi nào, thế nào, và tại sao dữ liệu của bạn được xử lý khi kết nối với ClassIn và để công khai các lựa chọn và quyền lợi liên quan đến dữ liệu của bạn.

Trước khi đăng ký tài khoản ClassIn, vui lòng đọc Lưu ý quyền riêng tư này và Điều khoản người dùng thật cẩn thận và chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu rõ các điều khoản và điều kiện, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi, những điều khoản nằm ngoài hay giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi.

Lưu ý quyền riêng tư này được áp dụng trên các website, phần mềm, ứng dụng điện thoại của ClassIn và và các ứng dụng ClassIn Mirror dành cho người dùng bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Đối với người dùng nội địa, vui lòng tham khảo thêm tại Chính sách riêng tư của ClassIn.

Những dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Phần văn bản này phục vụ cho các kiểu dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn, và mục đích khi sử dụng chúng. Đối với những người dùng sống tại Khu vực kinh tế châu u (“EEA”), nó cũng xác định những cơ sở pháp lý khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn [(chỉ áp dụng tại EEA, và chỉ trong định nghĩa của Quy định chung về bảo mật thông tin của Liên minh châu u (“GDPR”)].

icon-teacher

Dữ liệu tài khoản người dùng cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn đăng kí một tài khoản ClassIn cá nhân (không bao gồm các ứng dụng ClassIn Mirror khi chúng không cần đăng ký và đăng nhập tài khoản), bao gồm:

– Số điện thoại di động;

– Mật khẩu;

– Khoảng tuổi tác/ngày sinh (Chỉ phục vụ mục đích xác nhận tuổi, EEO không duy trì hay sử dụng thông tin này cho bất kì mục đích nào khác);

– Biệt danh;

– Ảnh đại diện (tùy chọn);

– Giới tính (tùy chọn);

– Khu vực (tùy chọn);

– Chữ kí (tùy chọn).

Cơ sở pháp lý (EEA): Hợp đồng.

Phương pháp thu thập: Từ người đăng kí tài khoản ClassIn cá nhân. Một cơ sở giáo dục có thể đăng ký một tài khoản ClassIn cho bạn bằng cách cung cấp số điện thoại di động của bạn nếu bạn cho phép.

Mục đích xử lý:

   • Đưa bạn gia nhập vào các dịch vụ của ClassIn;
   • Hiển thị thông tin hồ sơ của bạn cho các liên lạc trên ClassIn.
20

Dữ liệu tài khoản của cơ sở giáo dục

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Khi bạn đăng ký một tài khoản ClassIn cho cơ sở giáo dục dù không thể cung cấp giấy phép kinh doanh, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin sau của người chịu trách nhiệm cho trường:

– Ảnh căn cước công dân;

– Họ tên đầy đủ;

– Số điện thoại;

– Địa chỉ email.

Cơ sở pháp lý (EEA): Hợp đồng.

Phương pháp thu thập: từ người đăng ký tài khoản ClassIn cho cơ sở giáo dục.

Mục đích xử lý:

   • Đưa cơ sở giáo dục gia nhập vào các dịch vụ của ClassIn.
13

Dữ liệu lớp học trực tuyến

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Khi bạn sử dụng các tính năng của Lớp học Trực tuyến ClassIn, chúng tôi sẽ thu thập, vì bộ phận xử lý dựa vào trường tổ chức lớp học ấy, gồm những thông tin sau:

– Siêu dữ liệu của lớp học: Các chỉ số các lớp học được tổ chức khi nào và thế nào;

– Ảnh chụp màn hình lớp học;

– Bản ghi lớp học (nếu trường bật ghi hình buổi học);

– Thông tin dạy học: những thông tin nếu như và làm cách nào các chức năng được hỗ trợ trong Lớp học Trực tuyến được sử dụng bởi giáo viên và học sinh;

–  Gateway người dùng/ Truy cập dữ liệu.

Cơ sở pháp lý (EEA): Hợp đồng.

Phương pháp thu thập: thu thập tự động qua quá trình sử dụng các dịch vụ của ClassIn.

Mục đích xử lý:

   • Mục đích của các cơ sở giáo dục: Cung cấp các lớp học cho học sinh thông qua các tính năng Lớp học Trực tuyến của ClassIn; quản lý lớp học trực tuyến;
   • Quản lý giảng dạy;
   • Theo dõi độ ổn định và các điều kiện sử dụng các công cụ lớp học.
16

Bản ghi hình học tập của người dùng

Dữ liệu cá nhân được thu thập:

– Các bản ghi hình quá trình học tập trong lớp của học sinh: như điểm danh, ghi chú, các hoạt động của học sinh trong lớp);

– Dữ liệu bài tập: như những câu trả lời được nộp của học sinh, và ghi chú hay chấm điểm của giáo viên.

Cơ sở pháp lý (EEA): Hợp đồng

Phương pháp thu thập: Tự động thu thập qua quá trình sử dụng các dịch vụ của ClassIn.

Mục đích xử lý:

   • Cung cấp các tính năng của lớp học trực tuyến;
   • Cung các tính năng nộp bài tập.
15

Dữ liệu cá nhân nằm trong các Nội dung của bạn

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Nếu bạn sử dụng các tính năng Chia sẻ của ClassIn để chia sẻ nội dung và tải các tập tin điện tử lên Cloud Disk, chúng chứa các dữ liệu cá nhân của bạn, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu đó.

Cơ sở pháp lý (EEA): Hợp đồng.

Phương pháp thu thập: Trực tiếp từ người dùng ClassIn.

Mục đích thu thập:

   • Cung cấp các tính năng chia sẻ trực tuyến;
   • Cung cấp các tính năng bài tập trên Cloud Disk.
21

Dữ liệu trò chuyện

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Khi bạn sử dụng các tính năng trò chuyện trên ClassIn, chúng tôi sẽ thu thập:

– Danh bạ liên lạc;

– Sổ địa chỉ (tùy chọn);

– Danh sách nhóm;

– Thông tin thành viên nhóm;

– Những người dùng đã trò chuyện;

– Thời lượng và độ dài của các thông tin trò chuyện đã được gửi hay được soạn trong quá trình sử dụng các tính năng trò chuyện.

Cơ sở pháp lý (EEA): Hợp đồng.

Phương pháp thu thập: Tự động qua quá trình sử dụng các dịch vụ của ClassIn. hoặc trực tiếp từ người dùng ClassIn.

Mục đích xử lý:

   • Cung cấp các tính năng trò chuyện.
17

Dữ liệu dịch vụ khách hàng

Dữ liệu cá nhân được thu thập: Những thông tin được người dùng cung cấp cho chúng tôi hoặc được xử lý khi liên kết với các hoạt động của người dùng, như hỗ trợ cuộc gọi hoặc trò chuyện (bao gồm các bản ghi của các cuộc gọi ấy) và các bản ghi dịch vụ.

Cơ sở pháp lý (EEA):

– Hợp đồng;

– Lợi ích hợp pháp để hoàn thiện các dịch vụ khách hàng và cải tiến các dịch vụ của chúng tôi.

Phương pháp thu thập: Tự động qua quá trình sử dụng các dịch vụ của ClassIn. hoặc trực tiếp từ người dùng ClassIn.

Mục đích xử lý:

   • Đảm bảo độ hoàn thiện của các dịch vụ người dùng.
14

Dữ liệu vận hành

Dữ liệu cá nhân được thu thập: các thông tin kĩ thuật từ phần mềm ClassIn hoặc các hệ thống máy chủ cho các dịch vụ, và từ các hệ thống, ứng dụng và thiết bị hay truy cập các dịch vụ ClassIn, như là:

– Dữ liệu cấu hình: thông tin về việc triển khai các dịch vụ ClassIn và các thông tin liên quan đến môi trường.

– Dữ liệu hiệu suất: các số liệu liên quan đến hiệu suất vận hành của các dịch vụ.

– Các ghi chú vận hành: thông tin về các sự kiện và trạng thái vận hành.

Cơ sở pháp lý (EEA): Hợp đồng; lợi ích hợp pháp để hoàn thiện các dịch vụ khách hàng và cải tiến các dịch vụ.

Phương pháp thu thập: Tự động qua quá trình sử dụng các dịch vụ của ClassIn. hoặc trực tiếp từ người dùng ClassIn.

Mục đích xử lý:

   • Đảm bảo kết nối và bảo mật cơ bản của các dịch vụ.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn thế nào?

Nơi lưu trữ thông tin

Hiện tại, chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân được thu thập và triển khai tại kho lưu trữ tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi sẽ không chuyển hoặc lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn ở nước ngoài. Nếu trong tương lai chúng tôi cần chuyển hay lưu trữ dữ liệu ngoài lãnh thổ quốc gia, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những mục đích, nơi nhận, và các biện pháp bảo mật liên quan, và cần sự đồng ý từ bạn.

Thông tin được lưu trữ đến khi nào

Chúng tôi lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn dựa trên khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng và dựa trên luật pháp và các quy định. Chúng tôi không ẩn danh hay xóa các thông tin cá nhân của bạn sau khi hết thời hạn lưu trữ.

Việc đình chỉ các hoạt động của sản phẩm hay dịch vụ

Trong trường hợp đình chỉ các hoạt động của sản phẩm hay dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo đẩy, hoặc công bố bằng các hình thức khác, và sẽ xóa hoặc ẩn danh các thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý, trừ khi trong trường hợp khác được quy định bởi pháp luật và các quy định.

Cách chúng tôi chia sẻ, chuyển giao hay công bố các dữ liệu của bạn

Chúng tôi chỉ chia sẻ chuyển giao hay công bố các dữ liệu cá nhân của bạn với những bên độc lập hay các cá nhân khác khi áo dụng một trong những tình huống sau:

   1. Khi bộ phận xử lý được tin tưởng bởi người dùng từ các cơ sở giáo dục, chúng tôi thu thập các dữ liệu cá nhân nhằm mục đích cho các cơ sở giáo dục cung cấp các lớp học trực tuyến thông qua ClassIn. Vì thế, các cơ sở giáo dục có thể truy cập và xử lý các dữ liệu lớp học trực tuyến và các bản ghi hình học tập của người dùng.
   2. Chúng tôi sẽ không tự ý chia sẻ hay chuyển giao thông tin cá nhân của bạn trừ khi đã được sự đồng ý từ phía bạn hoặc trừ khi chúng tôi đã xác nhận rằng bên thứ ba đã có được sự đồng ý từ bạn.
   3. Trong trường hợp sang nhượng, hợp nhất, tái cơ cấu, phá sản, chuyển nhượng tài sản hay bất kì hình thức nào khác liên quan đến việc chuyển giao thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp liên quan và yêu cầu ban điều hành mới bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn chiếu theo Lưu ý Quyền riêng tư này và dựa trên luật pháp và các quy định. Nếu ban điều hành mới thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn từ họ một lần nữa.
   4. Lưu ý rằng thông tin về các hoạt động của bạn cũng như các bài tập được nộp trong khóa học có thể được công khai với những học sinh và giáo viên trong cùng lớp và khóa học. Nếu cơ sở giáo dục ghi lại khóa học, các thông tin biểu hiện của bạn như giảng dạy và điều hành lớp học trong khóa có thể được công khai với các học sinh và giáo viên có được các bản ghi video trong tương lai.
   5. Để đơn giản hóa việc trao đổi giữa học sinh và giáo viên trong cùng lớp học và khóa học với nhau, những người dùng ClassIn khác có thể tìm ra bạn thông qua số điện thoại, và có thể xem biệt danh, giới tính, tuổi tác, khu vực, chữ kí và các thông tin khác trong tài khoản của bạn, để có thể giao tiếp với nhau thông qua tin nhắn và cuộc gọi. Thông tin hồ sơ cá nhân của bạn (biệt danh, hình ảnh, giới tính, tuổi tác, ngày sinh, khu vực, và chữ kí) sẽ được công khai cho các liên lạc của bạn.
   6. Chúng tôi sẽ phân tích các thông tin thu thập được, và triển khai các báo cáo dạy học trực tuyến mà không chứa bất kì thông tin cá nhân nào trong đó. Chúng tôi có thể công khai và chia sẻ với đồng nghiệp những nội dung dựa trên các phân tích số liệu mà không có thông tin định danh cá nhân nào, để hiểu cách người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay để cộng đồng biết được tình trạng sử dụng chung của các dịch vụ.
   7. Ngoài ra, dựa trên pháp luật, các quy định và các tiêu chuẩn quốc gia, việc chia sẻ, chuyển giao, và công khai các thông tin cá nhân có thể được triển khai mà không cần sự đồng ý của bạn khi rơi vào những trường hợp sau:
     1. Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật và các quy định;
     2. Trực tiếp liên quan đến an ninh quốc gia hay an ninh quốc phòng;
     3. Trực tiếp liên quan đến an toàn cộng đồng, sức khỏe cộng đồng hay lợi ích cộng đồng quan trọng;
     4. Trực tiếp liên quan đến quá trình điều tra tội phạm, tố tụng, tòa án và thi hành án;
     5. Nhằm mục đích duy trì sự sống, tài sản và những quyền hợp pháp quan trọng khác và lợi ích của một đối tượng thông tin cá nhân hay các cá nhân khác nhưng gặp khó khăn khi tìm kiếm sự đồng ý từ người được nhắc đến;
     6. Thông tin cá nhân được tự nguyện công khai với cộng đồng do các đối tượng thông tin cá nhân;
     7. Thu thập thông tin cá nhân từ thông tin công khai hợp pháp, ví dụ, báo cáo tin tức theo luật, công khai thông tin chính phủ và các kênh khác.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn thế nào?

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đã sử dụng các biện pháp an ninh có tổ chức và kĩ thuật để bảo vệ an ninh cho người dùng và phòng ngừa việc công khai bất hợp pháp, các tổn hại, mất mát và không phù hợp của thông tin cá nhân.

Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp kĩ thuật rộng rãi để bảo vệ dữ liệu, như cô lập kết nối, phân loại dữ liệu, mã hóa (như TLS và SSL), điều khiển truy cập, xác thực danh tính, phòng chống mã độc, hủy danh tính và ẩn danh hóa,

Chúng tôi đã triển khai hệ thống quản lý, các quy trình và sắp xếp có tổ chức nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân. Ví dụ, chúng tôi đã ra những quy định bảo mật bắt buộc cho nhân viên, phân tích rõ ràng các quyền truy cập của nhân viên, và thường xuyên tổ chức huấn luyện, lưu lại các hoạt động xử lý thông tin cá nhân và triển khai hoạt động kiểm toán an ninh trên nhiều phương diện.

Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch dự phòng để giải quyết các sự việc liên quan đến bảo mật thông ti cá nhân và các biện pháp khẩn cấp.

Cách thực thi quyền hạn của bạn

Trong quá trình sử dụng ClassIn, bạn có thể truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân của bạn, thực thi quyền điều chỉnh phạm vi đồng thuận, hủy tài khoản, và chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu của bạn trong vòng một hay hai tháng (nếu yêu cầu phức tạp hoặc bạn gửi nhiều yêu cầu).

1. Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình, trừ khi không được cho phép bởi luật pháp và các quy định. Nếu bạn muốn thực thi quyền hạn truy cập, bạn có thể làm theo những điều sau:

  1. Nếu bạn cần truy cập thông tin cá nhân của mình, thông tin người dùng, các cài đặt, bạn có thể truy cập vào giao diện “Me”.
  2. Nếu bạn cần truy cập thông tin trò chuyện, bạn có thể truy cập chúng trong giao diện “ClassIn” – “Chat”, cũng như thông tin về bài tập về nhà, thời khóa biểu của lớp, thành viên, và các thông tin khác liên quan đến các lớp học và khóa học của bạn.
  3. Nếu bạn cần truy cập thông tin liên lạc, bạn có thể truy cập chúng trong giao diện “ClassIn” – “Contacts”.
  4. Nếu bạn cần truy cập thông tin trên cloud disk, bạn có thể truy cập trong giao diện “Resource”.
  5. Nếu bạn cần truy cập thông tin lớp học, như thời khóa biểu lớp học, báo cáo lớp học, video khóa học, và thông tin bài tập về nhà, bạn có thể truy cập thông qua giao diện Growth.

2. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn cần điều chỉnh thông tin người dùng của mình, bạn có thể thay đổi chúng dựa trên các mục liên quan trong giao diện “My”. Nếu bạn thấy thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập và lưu trữ bị sai sót, bạn có thể liên lạc với chúng tôi, và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa.

3. Xóa dữ liệu cá nhân

Trong những trường hợp dưới đây, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email product@eea.com để gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình, trừ khi những thông tin đó được ẩn danh hóa hoặc được cung cấp bởi luật pháp hay quy định:

  1. Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến những mục đích mà chúng được thu thập hay xử lý.
  2. Chủ thể của dữ liệu rút lại sự đồng thuận đối với quá trình xử lý, và không còn cơ sở pháp luật nào để tiếp tục diễn ra việc xử lý;
  3. Chủ thể của dữ liệu phản đối quá trình xử lý và không còn cơ sở pháp lý nào để tiếp tục diễn ra việc xử lý;
  4. Dữ liệu cá nhân bị xử lý bất hợp pháp;
  5. Dữ liệu cá nhân phải được xóa do nghĩa vụ pháp luật trong luật Liên minh châu Âu hay các nước thành viên khi ban điều hành là chủ thể;

Tuy nhiên, quyền xóa bỏ có thể bị ràng buộc trong những trường hợp sau:

  1. Thực thi quyền tự do biểu đạt và tự do thông tin;
  2. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền lực chính thức;

Những lí do về lợi ích cộng đồng nằm trong phạm vi sức khỏe cộng đồng;

  1. Các mục đích lưu trữ vì lợi ích công đồng, mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc cho mục đích thống kê;
  2. Thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý.

Khi bạn xóa thông tin bằng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa chúng ngay lập tức từ hệ thống dự phòng, như chúng tôi sẽ xóa khi dữ liệu dự phòng được cập nhật.

4. Chỉnh sửa phạm vi đồng thuận

Khi bạn sử dụng những dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể điều chỉnh phạm vi đồng thuận và có thể rút lại nó bất kì lúc nào.

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng thuận liên quan đến máy ảnh, album, micro, sổ địa chỉ, kết nối cục bộ, hay quyền truy cập kho lưu trữ, bạn có thể thực hiện thông qua việc tắt các quyền ấy trong phần cài đặt trên thiết thị của mình hoặc chọn tắt một phần hay tất cả quyền truy cập trên tran Privacy Settings của ClassIn. Ngoài các thông tin cá nhân cần thiết cho các chức năng cơ bản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email product@eeoa.com để sửa đổi phạm vi đồng thuận của bạn đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bổ sung đã thu thập. Khi bạn rút lại sự đồng thuận của mình, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân tương ứng nữa. Tuy nhiên, quyết định rút lại sự đồng thuận của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý thông tin cá nhân nào trước đó dựa trên sự đồng thuận của bạn.

5. Hủy tài khoản

Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình, vui lòng gửi tài khoản của bạn đến địa chỉ email của chúng tôi tại product@eeoa.com. Nếu tài khoản của bạn đáp ứng các điều kiện sau, chúng tôi sẽ hoàn tất xác minh trong vòng 15 ngày làm việc và hủy tài khoản của bạn:

   1. Tài khoản ở điều kiện bình thường, không dính líu đến bất kỳ tranh chấp nào (bao gồm bất kỳ khiếu nại hoặc bí mật nào) và không phải chịu các biện pháp hạn chế do cơ quan có thẩm quyền thực hiện; và
   2. Không có khóa học chưa hoàn thành, nếu có khóa học chưa hoàn thành trong tài khoản của bạn, bạn nên liên hệ với các cơ sở để giải quyết các khóa học này trước khi hủy tài khoản của bạn để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn hoặc gây ra tranh chấp;
   3. Không có quyền và nghĩa vụ chưa được giải quyết trong tài khoản hoặc tranh chấp phát sinh từ việc hủy tài khoản;
   4. Các trường hợp khác có thể ảnh hưởng đến việc hủy tài khoản.

Bạn không thể hủy tài khoản của mình như đã mô tả ở trên. Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, ngừng thu thập thông tin cá nhân của bạn và xóa hoặc ẩn danh thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản của bạn theo yêu cầu của bạn trừ khi có quy định khác của pháp luật và quy định hoặc các cơ quan quản lý có yêu cầu khác.

6. Trao đổi

Hiện tại, chúng tôi sẽ không gửi thông tin tiếp thị cho bạn. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được tài liệu liên quan đến các khóa học bạn tham gia thông qua thông báo trong ứng dụng, tin nhắn văn bản và / hoặc email, cũng như lời nhắc lớp học thông qua cuộc gọi điện thoại và / hoặc tin nhắn văn bản mà chúng tôi gửi theo hướng dẫn của các tổ chức. Nếu bạn không muốn nhận những thông báo này, vui lòng liên hệ trực tiếp với tổ chức của bạn.

7. Phản hồi về các yêu cầu trên

Nếu bạn không thể thực thi các quyền của mình theo cách đã nêu ở trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ được nêu trong Lưu ý Quyền riêng tư này. Vì lý do bảo mật, bạn có thể được yêu cầu xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn.

Đối với các yêu cầu hợp lý từ bạn, chúng tôi không tính phí về nguyên tắc; tuy nhiên, khi yêu cầu ban đầu rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho các chi phí hành chính để tuân thủ yêu cầu. Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức.

Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn trong các trường hợp sau:

    1. Liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật và quy định;
    2. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng;
    3. Liên quan trực tiếp đến an toàn công đồng, sức khỏe cộng đồng hoặc lợi ích quan trọng của công chúng;
    4.  Trực tiếp liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự;
    5. Nhằm mục đích bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp chủ yếu khác của chủ thể thông tin cá nhân hoặc các cá nhân khác nhưng khó được sự đồng ý của người đó;
    6.  Việc đáp ứng yêu cầu của chủ thể thông tin cá nhân sẽ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể thông tin cá nhân hoặc cá nhân, tổ chức khác;
    7.  Liên quan đến bí mật thương mại. 

8. Khiếu nại và báo cáo

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc báo cáo nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email product@eeoa.com, và chúng tôi sẽ phản hồi các khiếu nại hoặc báo cáo của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Chuyển giao quốc tế

Chúng tôi hoạt động trong lãnh thỗ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có nghĩa là dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ và xử lý ở Trung Quốc. Bằng cách sử dụng ClassIn hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ ở Trung Quốc. Trung Quốc có thể có các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác và ít nghiêm ngặt hơn so với các quy tắc của quốc gia bạn.

Nếu bạn là cư dân của EEA và dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả việc chuyển nó theo cơ chế chuyển giao hiện hành, bao gồm cả Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về trẻ em như thế nào

Chúng tôi rất chú trọng đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên. Nếu bạn trên 13 tuổi nhưng dưới 16 tuổi và khi chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý thu thập thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, bạn phải yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc Lưu ý này và sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi với thông tin của bạn với sự đồng ý trước rõ ràng từ cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn. Nếu người giám hộ của bạn không đồng ý với việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi theo Lưu ý này, vui lòng ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi có những hành động thích hợp.

Nếu bạn là người giám hộ của một đứa trẻ và bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dữ liệu cá nhân của đứa trẻ dưới sự giám hộ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương tiện được nêu trong chính sách bảo mật này.

Những thay đổi với Lưu ý này

Chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo về Quyền riêng tư này trong thời gian thích hợp và chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Lưu ý Quyền riêng tư được cập nhật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cửa sổ bật lên, dấu chấm đỏ, nút đẩy hoặc các phương tiện thích hợp khác về Thông báo quyền riêng tư được cập nhật và cho bạn biết khi nào thông báo này sẽ có hiệu lực. Vui lòng đọc kỹ Lưu ý Quyền riêng tư được cập nhật.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhận xét hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này hoặc việc bảo vệ thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email product@eeoa.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục EEO

Attn: Nhóm quyền riêng tư

Số 2, Đại lộ Haidian, Quận Haidian, Bắc Kinh, Trung Quốc

Sau khi chúng tôi nhận được câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất của bạn, chúng tôi sẽ xác minh danh tính người dùng của bạn và trả lời trong vòng 15 ngày làm việc.

Phụ lục cho Cư dân EEA

Các phần sau chỉ áp dụng cho mục đích của người dùng cư trú tại EEA.

1. Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở sau:

   1. Để thực hiện Thỏa thuận người dùng ClassIn hoặc các hợp đồng khác mà bạn là thành viên;
   2. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định
   3. Với mục đích kinh doanh hợp pháp. Bao gồm cả việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và giảm thiểu bất kỳ sự gián đoạn nào đối với dịch vụ.

2. Chuyển giao quốc tế thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi hoạt động ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được chuyển đến, lưu giữ và xử lý tại Trung Quốc. Theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ và an toàn khi nó được chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, bao gồm cả việc chuyển giao nó theo cơ chế chuyển giao áp dụng như Châu Âu Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban.

3. Quyền của Bạn đối với Thông tin Cá nhân của Bạn

Căn cứ vào các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, bạn có thể được hưởng các quyền sau đây trong một số trường hợp nhất định được quy định theo GDPR. Xin lưu ý rằng các Quốc gia Thành viên được phép đưa ra các luật bổ sung để đưa ra những vi phạm quyền của chủ thể dữ liệu.

   1. Quyền Truy cập: Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và tạo ra về bạn.
   2. Quyền chỉnh sửa: Nếu bạn thấy thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác, bạn có quyền sửa thông tin đó.
   3. Quyền Xóa: Bạn có thể làm theo các bước đã nêu ở trên để hủy tài khoản của mình và xóa một số thông tin cá nhân nhất định;
   4. Quyền Hạn chế Xử lý: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn ngoài mục đích lưu trữ trong một số trường hợp nhất định, ngoại trừ những căn cứ hợp lệ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành;
   5. Quyền có khả năng di chuyển dữ liệu: Bạn có quyền nhận bản sao của một số thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được, đồng thời có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân đó cho một bên khác;
   6. Quyền Phản đối: Bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi sử dụng thông tin của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Nếu bạn không thể thực hiện các quyền của mình theo các bước được nêu trong Lưu ý Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email product@eeoa.com. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng một tháng hoặc nếu có yêu cầu phức tạp hay bạn đã đưa ra một số yêu cầu, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng hai tháng.