Tính năng dành cho học sinh 

Thu hút học sinh ở mọi trình độ

2 2
  • Thanh công cụ đa dạng chức năng cho học sinh
  • Bảng viết tương tác hai chiều
  • Tải file và chia sẻ tệp trong lớp

Đây là lớp học dành cho bạn!

Nếu bạn muốn trở thành một phần trong “cuộc chơi” – bạn không muốn bị bỏ lại phía sau, chúng tôi sẽ đưa bạn vào đúng trình độ của mình.

Kết nối sau buổi học mọi lúc, mọi nơi

Các mối quan hệ và việc học tập sẽ không bao giờ bị gián đoạn. Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn những phương tiện để gặp giáo viên và bạn học của bạn kể cả trong hay ngoài lớp. 

ClassIn - trang chủ
  • Chia nhóm thảo luận 
  • Khung chat trong lớp 
  • Khung chat ngoài lớp học 
  • Lớp học tạm thời
studentFeatures3 min
  • Xem lại bản ghi của lớp học

Theo kịp tiến độ lớp học

Dù bạn không muốn bỏ lỡ lớp học nào nhưng điều đó sẽ luôn xảy ra. Vì thế, với chức năng ghi hình lớp học – được lưu trữ trên đám mây, bạn có thể theo kịp bài học một cách thuận tiện.

Tính năng
nổi bật

icon breakout rooms

Chia nhóm
thảo luận

icon group chat

Khung chat

icon integrated homework

Bài tập
về nhà

icon class recording

Ghi hình
tiết học

icon raising hands

Phát biểu

icon central cloud

Lưu trữ học liệu
đám mây

icon class notes

Ghi chú
bài giảng

ClassIn LOGO
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay