Giới thiệu tính năng Quang học

Giới thiệu tính năng Quang học

Giới thiệu

Với tính năng quang học, ta có thể thấy: 

  • Trực quan hóa về khúc xạ, phản xạ, tán xạ, v.v.
  • Tạo nên các thí nghiệm “lý tưởng” và “không lý tưởng” trong sách giáo khoa.
  • Thiết bị có thể xoay và đặt góc tùy ý, khắc phục được những nhược điểm của thí nghiệm truyền thống như yêu cầu cao về môi trường thí nghiệm, thao tác không dễ dàng , và các hiện tượng khó quan sát.

2022 10 17 210307
2022 10 20 170523
Giới thiệu tính năng Quang học
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay