Giới thiệu tính năng Nhiệt học

Giới thiệu tính năng Nhiệt học

Với tính năng nhiệt học, ta có thể: 

  • Tự do sáng tạo và lắp ráp các thí nghiệm mới. 
  • Củng cố và khám phá những kiến thức vật lý mới.
  • Không hạn chế, có thể tiến hành thí nghiệm so sánh
  • Hiện tượng rõ ràng, dễ quan sát, thao tác
  • Thí nghiệm đơn giản, dễ sử dụng

Một số hình ảnh minh họa

Thí nghiệm đốt đèn cồn

2022 10 20 174539
2022 10 20 174606

Thí nghiệm dùng nhiệt kế

2022 10 20 174801

Thí nghiệm NO2

2022 10 20 174930
2022 10 20 174936

Dùng đồng hồ đếm thời gian

2022 10 20 175011
Giới thiệu tính năng Nhiệt học
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay