Giới thiệu tính năng Điện và từ Trường

Giới thiệu tính năng Điện và từ Trường

Động cơ mạch ban đầu, môi trường điện trường và từ trường có thể mô phỏng tương tác giữa các điện tích và tương tác giữa các cực từ. 

 

2022 10 12 213032
2022 10 12 213229

Nó hỗ trợ các hoạt động thí nghiệm khám phá, tùy theo ý muốn của người dùng, bao gồm cả những mạch không thể kết nối được, góp phần giúp học sinh hiểu sâu hơn thông qua quá trình tìm hiểu.

Giới thiệu tính năng Điện và từ Trường
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay