Điều chỉnh nồng độ dung dịch hóa học Nobook

Điều chỉnh nồng độ dung dịch hóa học Nobook

Người dùng có thể điều chỉnh nồng độ dung dịch của các dung dịch hóa học trong Nobook để phù hợp với yêu cầu thí nghiệm.

Bước 1: nhấp chọn lọ dung dịch cần điều chỉnh nồng độ dung dịch, chọn ba chấm.

nồng độ

Bước 2: Nhập nồng độ mol từ bàn phím hoặc kéo thanh trượt trong Nobook.

*Lưu ý: Đơn vị nồng độ mol trong Nobook là mol/lít

Ngoài ra, người dùng có thể chọn lựa loại số liệu được hiển thị trên nhãn lọ dung dịch.

  • Amount of Substance (nồng độ mol)
  • Mass Fraction (nồng độ phần trăm): được tính theo công thức [(khối lượng chất tan)/(khối lượng chất tan + 1kg nước)] x 100
  • Hide (không hiển thị số liệu)
hiển thị nồng độ Nobook
Điều chỉnh nồng độ dung dịch hóa học Nobook
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay