Tạo bài kiểm tra – Test trên ứng dụng ClassIn

Tạo bài kiểm tra – Test trên ứng dụng ClassIn

Song song với việc dạy học, giáo viên cũng có thể tạo bài kiểm tra dưới nhiều dạng single-choice, multiple-choice, true or false, etc trên ứng dụng ClassIn. Tiến hành các bước sau để tạo bài kiểm tra đánh giá học sinh.

Lưu ý: Không thể sử dụng chức năng này trên iPhone và các thiết bị Android.

TẠO BÀI KIỂM TRA TRƯỚC VÀ SAU KHI LỚP HỌC KẾT THÚC

Bước 1: Sau khi đăng nhập app, chọn lớp học muốn đăng bài kiểm tra, như ví dụ bên dưới là lớp Exams. Trên thanh công cụ của lớp học, chọn Test. Phía dưới màn hình, chọn Post Test để thiết lập các câu hỏi kiểm tra.

ứng dụng classin

Bước 2: Sau khi chọn Post Test, hộp thoại Post Test sẽ xuất hiện. Trong khu vực 1 như bảng ví dụ bên dưới, nhập tên của bài kiểm tra vào ô Please enter the title of the test paper (bắt buộc) và mô tả bài kiểm tra tại ô Please enter a description of the test paper. Trong khu vực 2, chọn From Question Bank hoặc From Paper Bank để lấy nguồn câu hỏi nếu câu hỏi đã được upload trước đó trên Question Bank và Paper Bank. Trong khu vực 3, chọn loại hình câu hỏi Single-choice (trắc nghiệm chọn 1 đáp án), Multi-choice (trắc nghiệm chọn nhiều đáp án), True or False (câu hỏi đúng sai).

ứng dụng classin

Bước 3: Các câu hỏi trong mục Test bao gồm các loại sau đây:

Single-choice question: Đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm chỉ chọn được 1 đáp án. Tại mục số 1 trong ví dụ bên dưới, điền tên câu hỏi. Mục số 2, điền các đáp án trắc nghiệm sau đó click A B C hoặc D để quy định đáp án đúng. Bên phải mỗi đáp án sẽ có kí hiệu thùng rác dùng để hủy đáp án này hoặc kí hiệu mũi tên lên xuống để thay đổi thứ tự các đáp án.

Nút Add an Option dùng để thêm lựa chọn cho câu hỏi và nút Add Explanation để giải thích thêm về câu hỏi. Click chọn Also save to “My CloudDisk-> Question Bank” để lưu câu hỏi về kho lưu trữ câu hỏi trên Cloud Disk.

3.Single-Choice-1

Multi-choice question: Đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm chọn được nhiều đáp án. Tại mục số 1 trong ví dụ bên dưới, điền tên câu hỏi. Mục số 2, điền các đáp án trắc nghiệm sau đó click A B C hoặc D để quy định đáp án đúng. Bên phải mỗi đáp án sẽ có kí hiệu thùng rác dùng để hủy đáp án này hoặc kí hiệu mũi tên lên xuống để thay đổi thứ tự các đáp án.

Nút Add an Option dùng để thêm lựa chọn cho câu hỏi và nút Add Explanation để giải thích thêm về câu hỏi. Click chọn Also save to “My CloudDisk-> Question Bank” để lưu câu hỏi về kho lưu trữ câu hỏi trên Cloud Disk.

5.Multiple-choice

True or False question: Đây là dạng câu hỏi chọn đúng hoặc sai. Điền tên câu hỏi tại Please enter the question. Chọn dấu tick cho đáp án đúng và chọn dấu “x” cho câu trả lời sai.

Nút Add Explanation để giải thích thêm về câu hỏi. Click chọn Also save to “My CloudDisk-> Question Bank” để lưu câu hỏi về kho lưu trữ câu hỏi trên Cloud Disk.

6.TrueFalse

Bước 4: Chọn thời gian bắt đầu bài kiểm tra tại Start Time và thời gian kết thúc bài kiểm tra tại Finish Time. Chọn học sinh được giao làm bài kiểm tra tại ô Select Student. Điền số phút cho phép học sinh làm bài kiểm tra tại ô Time Limit, điền số 0 nếu không giới hạn về thời gian làm bài.

Tại mục More ta sẽ có nhiều lựa chọn về quyền xem đáp án, điểm và chú thích bài kiểm tra. Để hiển thị đáp án và chú thích tại mục Public Answers and Explanations, chọn After the test is submitted để hiển thị ngay sau khi nộp bài hoặc After deadline để hiển thị sau thời hạn cho phép làm bài. Để cho phép học sinh xem đáp án và điểm của nhau tại mục Public test, students can view each other’s answers and scores, chọn After the test is submitted để hiển thị ngay sau khi nộp bài hoặc After deadline để hiển thị sau thời hạn cho phép làm bài. Chọn The test can be submitted after deadline để cho phép học sinh vẫn nộp bài được sau thời gian quy định.

Chọn Post Test để hoàn thành đăng bài kiểm tra trên lớp học.

ứng dụng classin

TẠO BÀI KIỂM TRA KHI LỚP HỌC ĐANG DIỄN RA TRÊN ỨNG DỤNG CLASSIN

Bước 1: Sau khi vào lớp học, trên thanh công cụ lớp học, chọn biểu tượng vali và chọn công cụ Test.

test1

Bước 2: Hộp thoại Test sẽ xuất hiện. Chọn Test để tiến hành tạo bài kiểm tra cho tất cả học sinh trong lớp và giáo viên có thể giám sát được việc làm bài của học sinh khi bài kiểm tra đang diễn ra.

test2

Bước 3: Tiến hành các bước tạo bài kiểm tra như Bước 2 của phần khởi tạo bài kiểm tra trước và sau khi lớp học đã diễn ra phía trên.

test3
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm

Về ClassIn

Ứng dụng ClassIn, ra mắt từ năm 2016, là nền tảng chuyên biệt cho dạy – học trực tuyến, nhanh chóng được người dùng toàn cầu ưa chuộng. ClassIn hiện đã hiện diện trên 150 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Úc, Nhật,…với hơn 60 ngàn trường học sử dụng. Với châm ngôn “học khác với họp”, các tính năng của ClassIn giúp giáo viên thiết kế lớp học online vô cùng sinh động, mô phỏng gần như 90% các hoạt động trong lớp offline.

Tạo bài kiểm tra – Test trên ứng dụng ClassIn
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay