Cách chỉnh sửa cài đặt của video bài giảng trên ClassIn

Cách chỉnh sửa cài đặt của video bài giảng trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào classin.com bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường học.

Bước 2: Chọn Courses

Bước 3: Nhấn vào tên khóa học và chỉnh sửa các cài đặt live stream/ghi hình/xem lại của bài giảng bạn mong muốn.

Lưu ý 1: Cài đặt live streamghi hình bài giảng chỉ có thể thay đổi trước khi lớp học bắt đầu 20 phút. Còn chỉnh sửa cài đặt xem lại bài giảng có thể thực hiện bất kỳ lúc nào

record live permission

Sau thực hiện bước 3, hộp thoại dưới sẽ xuất hiện:

Permission

Lưu ý 2:

  • Với Cloud Class recording:
    • Classroom: Ghi hình bài giảng trong lớp học
    • On-the-spot scene: Ghi hình lại nội dung của camera tự chọn.
  • Với Live/Playback:
    • Website live broadcast: Tổ chức live stream lớp học.
    • Webpage replay: Xem lại video live stream.

Lưu ý 3: Cần bật Classroom recording trước thì mới có thể chọn Live/Playback.

Lưu ý 4: Thiết bị IOS không hỗ trợ chức năng On-the-spot scene. Thiết bị Android không hỗ trợ ghi hình.

Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách chỉnh sửa cài đặt của video bài giảng trên ClassIn
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay