Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook của ClassIn

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook của ClassIn

Cách cài đặt ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook của ClassIn

Bước 1: Truy cập vào trang chủ của ClassIn Tại đây.

  • Chọn Tải về +
  • Chọn Tải Nobook
Trangchu

Bước 2: Chọn Download ứng dụng phòng thí nghiệm Nobook Vật Lí/Hóa học

downloadnobook

Bước 3: Sau khi mở ứng dụng, chọn Browse… nếu cần thay đổi đường dẫn cài đặt, sau đó chọn Install

chonduongdan

Bước 4: Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chọn Close để đóng trình cài đặt.

dongtrinhcaidat
iconNobook
Icon Nobook Vật Lí/Hóa học

Bước 5: Mở ứng dụng Nobook, chọn Log in để đăng nhập

ứng dụng Nobook
cài đặt phòng thí nghiệm ảo Nobook
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phòng thí nghiệm ảo Nobook của ClassIn