Dashboard: Cách cấp quyền tài liệu trên ClassIn

Dashboard: Cách cấp quyền tài liệu trên ClassIn

Nếu trường của bạn có các tài liệu đặc thù, chuyên môn cần ủy quyền chia sẻ truy cập với các giáo viên thì bạn hoàn toàn có thể cài đặt để cấp quyền cho các buổi học hoặc khóa học trên ứng dụng ClassIn.

Tài liệu ủy quyền chỉ có thể mở khi giáo viên giảng dạy các tiết học do trường lên lịch sắp xếp cụ thể. 

Tài liệu ủy quyền có thể được cấp cho:

   • Khóa học (Course)

   • Buổi học (Lesson)

ỦY QUYỀN CHO KHÓA HỌC (COURSE)

Bắt đầu với việc gán tài liệu ủy quyền vào Khóa học (Course), quản trị viên sẽ thực hiện các bước sau:

Untitled 2

Bước 1: Đăng nhập vào Admin Dashboard  

Bước 2: Tìm khóa học cần tài liệu ủy quyền sau đó chọn Edit -> Edit Course, nếu khóa học chưa được tạo, xem thêm hướng dẫn các tạo khóa học tại đây.

2

Bước 3: Ở bảng điều chỉnh khóa học, tìm và chọn Course Drive -> All Drive

Với All Drive làm mặc định, Giáo viên trong khóa học này sẽ được sử dụng mọi tài liệu của trường đã lưu trong Drive.

3

Bước 4: Chọn tài liệu cần ủy quyền riêng cho khóa học đấy và chọn Done

4

Như vậy chúng ta đã hoàn thành gán tài liệu ủy quyền vô Khóa học (Course) mong muốn. Từ đây, Giáo viên thuộc Khóa học (Course) được chỉ định sẽ có thể sử dụng tài liệu được ủy quyền – và ngược lại, những Giáo viên không thuộc Khóa học (Course) đã chỉ định sẽ không thể sử dụng tài liệu ủy quyền trên.

5

ỦY QUYỀN TÀI LIỆU CHO BUỔI HỌC (LESSON)

Bước 1: Đăng nhập vào Admin Dashboard  

Bước 2: Tìm khóa học chứa buổi học cần tài liệu ủy quyền sau đó kéo tới cột Lesson Drive nhấp chọn All Drive

aaaa 1

Bước 3: Chọn tài liệu cần ủy quyền riêng cho khóa học đấy và chọn Done

4

Như vậy chúng ta đã hoàn thành gán tài liệu ủy quyền vô Buổi học (Lesson) mong muốn. Từ đây, Giáo viên thuộc Buổi học (Lesson) được chỉ định sẽ có thể sử dụng tài liệu được ủy quyền – và ngược lại, những Giáo viên không thuộc Buổi học (Lesson) đã chỉ định sẽ không thể sử dụng tài liệu ủy quyền trên.

5

Gán tài liệu ủy quyền khi tạo Khóa học (Course) hoặc Buổi học (Lesson)

Để tham khảo thêm cách tạo Khóa học (Course) hoặc Buổi học (Lesson), có thể nhấp vào đây.

Các thao tác gán tài liệu ủy quyền sẽ tương tự với việc gán vào các Khóa học hoặc Buổi học có sẵn, chỉ cần lưu ý ở mục Create sẽ có phần Cloud Resources để ta chọn All Files

aegaegeasdg

CẤP QUYỀN TÀI LIỆU CHUNG TRÊN ỨNG DỤNG CLASSIN

Nếu trường của bạn có các tài liệu chung (Public Resource) cần chia sẻ quyền truy cập với các giáo viên thì bạn hoàn toàn có thể cài đặt để cấp quyền cho các giáo viên trên ứng dụng ClassIn.

Tài liệu được cấp quyền chỉ có thể mở khi giáo viên giảng dạy các tiết học do trường lên lịch. Tài liệu này chỉ cho phép giáo viên mở trên ClassIn và không thể tải về máy tính. Tài liệu chung sẽ bao gồm giáo trình và bài tập mẫu.

Tài liệu chung (Public Resource) sẽ khác gì với Tài liệu khoá học (Course Cloud Resource) và Tài liệu tiết học (Lesson Cloud Resource)?
Tài liệu chung là tài liệu mà giáo viên được cấp quyền có thể truy cập khi giảng dạy tất cả các khoá học do trường của bạn tổ chức trên ClassIn. Trong khi đó, tài liệu khoá học (Course Cloud Resource) chỉ cho phép giáo viên được phép truy cập nếu đang giảng dạy một khoá học cụ thể. Tương tự, tài liệu tiết học (Lesson Cloud Resource) chỉ cho phép giáo viên được phép truy cập nếu đang giảng dạy tiết học nhất định.

Làm thể nào để bật tính năng Tài liệu chung (Public Resource)?
Để bật tính năng Tài liệu chung, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Trong mục Teaching, chọn Tab Teachers, sau đó bật “Activating public resource”

ClassIn - Activating Public Resource

Bước 2: Lựa chọn tài liệu sẽ cấp quyền

ClassIn - Select Resource

ClassIn - Select Task

Bước 3: Lựa chọn giáo viên để cấp quyền

ClassIn Choose teachers public resource min

Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm

Về ClassIn

ClassIn, ra mắt từ năm 2016, là nền tảng chuyên biệt cho dạy – học trực tuyến, nhanh chóng được người dùng toàn cầu ưa chuộng. ClassIn hiện đã hiện diện trên 150 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Úc, Nhật,…với hơn 60 ngàn trường học sử dụng. Với châm ngôn “học khác với họp”, các tính năng của ClassIn giúp giáo viên thiết kế lớp học online vô cùng sinh động, mô phỏng gần như 90% các hoạt động trong lớp offline.

Dashboard: Cách cấp quyền tài liệu trên ClassIn