Cách đặt nhãn tên bình thí nghiệm Nobook

Cách đặt nhãn tên bình thí nghiệm Nobook

Trong một thí nghiệm có thể bao gồm nhiều bình thí nghiệm khác nhau và các hóa chất có thể bị trùng màu sắc. Để dễ dàng phân biệt chúng, người dùng có thể đặt nhãn tên cho các bình trong Nobook theo ý thích.

Bước 1: chọn bình muốn đặt nhãn tên, chọn ba chấm

đặt nhãn tên

Bước 2: Tại mục Label, người dùng có thể đặt nhãn tên theo hai hàng Label 1Label 2

Cách đặt nhãn tên bình thí nghiệm Nobook
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay