Hướng dẫn cách đặt nhãn tên bình thí nghiệm NOBOOK

Hướng dẫn cách đặt nhãn tên bình thí nghiệm NOBOOK

Trong một thí nghiệm hóa học có thể bao gồm nhiều bình thí nghiệm khác nhau và các hóa chất có thể bị trùng màu sắc. Để dễ dàng phân biệt chúng, người dùng có thể đặt nhãn tên bình thí nghiệm trong NOBOOK theo ý thích.

Bước 1: Chọn bình muốn đặt nhãn tên, và bấm chọn ba chấm

đặt nhãn tên trên bình thí nghiệm NOBOOK

Bước 2: Tại mục Label, người dùng có thể đặt nhãn tên theo hai hàng Label 1Label 2

Hướng dẫn cách đặt nhãn tên bình thí nghiệm NOBOOK
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay