LMS: Hướng dẫn tạo Phiếu đáp án (Answer Sheet) trong ứng dụng ClassIn

LMS: Hướng dẫn tạo Phiếu đáp án (Answer Sheet) trong ứng dụng ClassIn

Phiếu đáp án là gì?

Phiếu đáp án là một hoạt động lớp học mới vừa được ClassIn ra mắt nhằm nâng cao khả năng tùy biến của giáo viên với các dạng bài tập về nhà khác nhau.

Cách sử dụng Phiếu đáp án

Phiếu đáp án là một hoạt động lớp học có thể được sử dụng ngoài thời gian diễn ra buổi học.

Giáo viên có thể đính kèm các tệp đề bài theo các định dạng word, pdf, hình ảnh, tệp âm thanh,… để học viên truy cập và tạo các câu trắc nghiệm 1 đáp án/nhiều đáp án/đúng sai cho học viên điền vào và hệ thống sẽ tự chấm điểm.

Học viên có thể quan sát song song phần đề thi và danh sách câu trắc nghiệm để quá trình làm bài được thuận tiện.

Hướng dẫn sử dụng cho giáo viên:

Bước 1: Chọn Tạo mới, chọn hoạt động Phiếu đáp án

create

Bước 2: Điền tiêu đề Phiếu đáp án (bắt buộc, tối đa 50 ký tự) và mô tả Phiếu đáp án (Tùy chọn)

title

Bước 3: Tải lên đề bài cho Phiếu đáp án bằng các tệp đính kèm định dạng ảnh, word, pdf, ghi âm…

subject 1
  • Tạo thủ công từng câu trắc nghiệm
manual
  • Tạo hàng loạt
batch
  • Lưu lại mẫu để tái sử dụng trong các lần tiếp theo
save

Bước 4: Thêm tệp đính kèm chứa đáp án bài tập để học viên có thể xem lại sau khi làm bài

answerfile 1

Bước 5: Điều chỉnh các thiết lập cho hoạt động Phiếu đáp án

  • Chọn lớp học chứa hoạt động Phiếu đáp án
  • Chọn Chương
  • Chọn học viên tham gia
  • Chọn giáo viên phụ trách hoạt động
  • Thiết lập thời hạn cho hoạt động
  • Cách tính điểm
  • Thiết lập cách công khai đáp án và các tùy chọn khác
other

Video hướng dẫn sử dụng Phiếu đáp án cho giáo viên:

Hướng dẫn sử dụng cho học viên:

Bước 1: Chọn hoạt động Phiếu đáp án và bắt đầu làm bài

choosefrommenu

Bước 2: Xem và chuyển qua lại giữa các tệp đề bài khác nhau

switch

Bước 3: Thu phóng, chọn tỉ lệ hiển thị đề bài

zoom

Bước 4: Chọn đáp án, chọn Nộp sau khi hoàn thành

do

Bước 5: Xem điểm số

score

Bước 6: Xem lại đáp án của bản thân và đáp án của giáo viên công bố (nếu có)

showanswer
showanswer1
showanswer2

Video hướng dẫn sử dụng Phiếu đáp án cho học viên:

LMS: Hướng dẫn tạo Phiếu đáp án (Answer Sheet) trong ứng dụng ClassIn