Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Category Archives: Giáo viên

LMS: Học liệu (Resources)

Khi học trực tiếp, học sinh và giáo viên thường sẽ trao đổi tài liệu học tập với nhau để có thể học tốt hơn thì tính năng ‘Resources’ hay còn gọi là ‘Kho học liệu’ cũng tương tự như thế, đó là nơi mà cả giáo viên lẫn học sinh đều có thể đăng tải các tài liệu…