Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Setting” ở phía bên phải, sau đó vào “Web live and replay”

Bước 3: Chọn cài đặt thứ năm: Customized prompts for web live broadcast and playback.

Bạn có thể tự cài thông báo cho ba trường hợp sau:

  1. Giáo viên chưa vào lớp hoặc chưa bắt đầu record.
  2. Giáo viên rời lớp học hoặc live stream gặp gián đoạn.
  3. Bài học này không được live stream hoặc không được phát lại

Lưu ý: Bạn có thể chọn nội dung mặc định hoặc tự viết nội dung thông báo cho các trường hợp trên.

prompt
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Livestream trên ClassIn