Cách thêm thông báo vào buổi live stream trên ClassIn

Cách thêm thông báo vào buổi live stream trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Lessons” ở phía bên phải, tìm lớp học livestream cần chỉnh sửa sau đó nhấn Operate ở bên phải, chọn “Manage live and playback”.

Bước 3: Chọn Live management and data, ở đây bạn có thể thêm thông báo bằng cách nhấn vào dòng Announcement.

Lưu ý: Thông báo không quá 300 ký tự. Thông báo có thể thêm vào khi đang live stream và có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào.

add annoucement
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách thêm thông báo vào buổi live stream trên ClassIn