Cách tải xuống hoặc xóa video phát lại trên ClassIn

Cách tải xuống hoặc xóa video phát lại trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào classin.com, chọn Storage trong mục Resource.

Bước 2: Tìm kiếm lớp học

Bước 3: Trong cột Operate, nhấn vào Video để mở danh sách các video bài giảng của lớp học đó. Nhấn Download để tải hoặc Delete để xóa từng video.

Có ba cách để tải video:

  • Sau khi mở video, nhấn chuột vào dấu ba chấm và chọn Download
  • Nhấn chuột phải vào màn hình video để lưu
  • Nhấn chuột phải trực tiếp vào danh sách video để tải

Đối với người dùng MacBook: Mở danh sách video, nhấn chuột phải vào Video download, chọn Save file as. Nếu không có Save file as, nhấn Option và chọn Download cùng một lúc.

download or delete video
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách tải xuống hoặc xóa video phát lại trên ClassIn