Cách tải lên video bài học trên ClassIn

Cách tải lên video bài học trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào classin.com, chọn Lessons trong mục Teaching.

Bước 2: Tìm kiếm lớp học

Bước 3: Chọn Operate, nhấn vào Recording data.

Bước 4: Nhấn vào nút Upload video phía trên danh sách các video.

Lưu ý: 

  1. Video phải là định dạng mp4 mã hóa H.264
  2. Độ phân giải tối đa là 1080p
  3. Video được upload lên sẽ nằm phía cuối cùng của danh sách video.
  4. Nếu video được hiển thị trong màn hình Mini, độ lớn tối đa của video là 2GB.
upload video
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách tải lên video bài học trên ClassIn