Cách lấy links live stream và link xem lại video của khóa học từ dashboard trên ClassIn

Cách lấy links live stream và link xem lại video của khóa học từ dashboard trên ClassIn

Sau khi đăng nhập vào classin.com, bạn chọn Courses, chọn khóa học và nhấn Course live platform để lấy link live stream/link xem lại buổi live stream.

get link live stream
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách lấy links live stream và link xem lại video của khóa học từ dashboard trên ClassIn