Cách lấy link live stream và link xem lại video của lớp học từ dashboard trên ClassIn

Cách lấy link live stream và link xem lại video của lớp học từ dashboard trên ClassIn

Sau khi đăng nhập vào classin.com, bạn chọn Courses, chọn khóa học. Tại cột Live/Playback bạn nhấn vào biểu tượng link để lấy link live stream/link xem lại buổi live stream.

playback live lession
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách lấy link live stream và link xem lại video của lớp học từ dashboard trên ClassIn