Cách cho phép người khác cài nhắc nhở về buổi live stream trên ClassIn

Cách cho phép người khác cài nhắc nhở về buổi live stream trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Setting” ở phía bên phải, sau đó vào “Web live and replay”

Bước 3: Chọn cài đặt thứ nhất: Settings for scheduling web live reminders.

Sau khi bật cài đặt này, những người tham gia khóa học có thể chủ động cài đặt thông báo về buổi live stream. Một phút trước khi buổi live stream bắt đầu, người dùng sẽ nhận được tin nhắn thông báo.

Lưu ý: Chỉ có thể đặt thông báo live stream nửa tiếng trước khi lớp học diễn ra.

live stream reminder
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách cho phép người khác cài nhắc nhở về buổi live stream trên ClassIn
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay