Cách chỉnh sửa hình nền và mô tả của buổi live stream trên ClassIn

Cách chỉnh sửa hình nền và mô tả của buổi live stream trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Lessons” ở phía bên phải, tìm lớp học livestream cần chỉnh sửa sau đó nhấn Operate ở bên phải, chọn “Manage live and playback”.

Bước 3: Chọn Live settings để thay đổi ảnh nền và giới thiệu.

Lưu ý 1: Phần mô tả phải ít hơn 1000 ký tự, bao gồm ảnh (mỗi ảnh là một ký tự).

Lưu ý 2: Ảnh nên có kích thước 1920px * 1080px

Lưu ý 3: Dung lượng ảnh không vượt quá 500KB để không ảnh hưởng đến tốc độ tải.

modify BG
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách chỉnh sửa hình nền và mô tả của buổi live stream trên ClassIn