Cấm giáo viên ghi hình khi sử dụng máy tính có vấn đề

Cấm giáo viên ghi hình khi sử dụng máy tính có vấn đề

Nếu giáo viên dùng máy tính Windows 7 và không có Aero hoặc video card driver quá cũ, ClassIn có thể sẽ ghi hình cả những nội dung không liên quan đến bài học. Khi đó người quản lý trường có thể chọn cấm ghi hình nếu máy tính của giáo viên có vấn đề.

Bước 1: Đăng nhập vào website của ClassIn bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường học và chọn Setting, sau đó chọn Classroom setting.

Bước 2: Tạo một classroom setting mới trong custom classroom hoặc chỉnh sửa classroom setting đã có sẵn trong custom classroom.

Bước 3: Chọn “Settings Users defined”.

Bước 4: Nhấn chọn mục thứ 18 “Forbid teachers to use problematic computers to record lessons”, cuối cùng chọn OK

forbid recording
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cấm giáo viên ghi hình khi sử dụng máy tính có vấn đề
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay