Cài đặt quyền xem lại bài học

Cài đặt quyền xem lại bài học

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Setting” ở phía bên phải, sau đó vào “Course playback

Bước 3: Chọn cài đặt đầu tiên: Settings for course students and teachers to watch course replays.

Sau khi khóa học bắt đầu, nếu như khóa học được ghi hình thì giáo viên và học sinh sẽ có thể xem lại bài giảng trên phần mềm ClassIn. 

watching playback
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cài đặt quyền xem lại bài học