Cài đặt hình nền mặc định cho buổi livestream và video phát lại khi đang tạo lớp học

Cài đặt hình nền mặc định cho buổi livestream và video phát lại khi đang tạo lớp học

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn “Courses” ở phía bên phải, sau đó chọn khóa học bạn muốn tạo lớp học.

Bước 3: Chọn Create Lessons. Khi hộp thoại tạo lớp học hiện ra, bạn chọn Record classroom trước, sau đó chọn tiếp “Website live broadcast” hoặc “Webpage reply”. Lúc này bạn có thể nhấn vào bức hình nền mặc định, hộp thoại Media Library sẽ xuất hiện, bạn có thể chọn Upload image để tải hình lên hoặc chọn các hình có sẵn

Lưu ý 1: Ảnh nên có kích thước 1920px * 1080px

Lưu ý 2: Dung lượng ảnh không vượt quá 500KB để không ảnh hưởng đến tốc độ tải.

BG live stream lesson
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cài đặt hình nền mặc định cho buổi livestream và video phát lại khi đang tạo lớp học