Cài đặt đếm ngược trước khi ghi hình bài học – Recording countdown

Cài đặt đếm ngược trước khi ghi hình bài học – Recording countdown

Bước 1: Đăng nhập vào website của ClassIn bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường học và chọn Setting, sau đó chọn Classroom setting.

Bước 2: Tạo một classroom setting mới trong custom classroom hoặc chỉnh sửa classroom setting đã có sẵn trong custom classroom.

Bước 3: Chọn “Settings Users defined”.

Bước 4: Trong mục Set up recording countdown bạn có thể chọn thời gian đếm ngược tùy ý: 0/1/3/5/10/20 phút.

Lưu ý: Mỗi lần giáo viên vào lại lớp học, ClassIn sẽ bắt đầu đếm ngược để ghi hình lại từ đầu.

record countdown setting
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cài đặt đếm ngược trước khi ghi hình bài học – Recording countdown