Cách tiếp tục hợp đồng sau khi hết hạn trên ClassIn

Cách tiếp tục hợp đồng sau khi hết hạn trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập eeo.

Bước 2: Chọn “contract” ở phía bên trái

Bước 3: Tìm hợp đồng và nhấn nút “Renew” nằm ở phía bên phải màn hình

Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách tiếp tục hợp đồng sau khi hết hạn trên ClassIn