Cách tải xuống số liệu thống kê trên ClassIn

Cách tải xuống số liệu thống kê trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường

Bước 2: Chọn Stats download

Bạn được phép tải xuống thông tin “Lesson Spending” “Storage Spending”, “SMS & Video Call”, “Super Customer Service Spending” và “Lesson Attendance” dưới dạng bảng vào máy.

Lưu ý:

  • Có thể tải xuống tối đa số liệu 1 tháng (31 ngày) cùng một lúc.
  • Tải xuống chỉ có sẵn trong khoảng thời gian từ 22:00 đến 14:00 ngày hôm sau (GMT + 8).
Tải xuống số liệu thống kê
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách tải xuống số liệu thống kê trên ClassIn