Quy định khấu trừ về chi phí trên ClassIn – fee deduction rules

Quy định khấu trừ về chi phí trên ClassIn – fee deduction rules

Về mức phí, bạn có thể kiểm tra phí tiêu chuẩn chi tiết (detailed charge standard) trong quy định về khấu trừ chi phí (fee deduction rules) của trang tổng quan tài chính (finance overview) hoặc tham khảo ý kiến của người quản lý tài khoản nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

fee deduction rules
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Quy định khấu trừ về chi phí trên ClassIn – fee deduction rules