Nhắc nhở về số dư tài khoản trên ClassIn

Nhắc nhở về số dư tài khoản trên ClassIn

Đăng nhập vào bảng điều khiển bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường. Chọn Settings, sau đó chọn mục Account balance reminder

Bật/tắt Account balance reminder. Chọn edit để chỉnh sửa nhắc nhở tài khoản. Bạn có thể cài đặt 2 nhắc nhở, mỗi nhắc nhở có thể gửi cho 3 số điện thoại

acc balance reminder
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Nhắc nhở về số dư tài khoản trên ClassIn