Cách hủy đơn đăng ký hóa đơn trên ClassIn

Cách hủy đơn đăng ký hóa đơn trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường

Bước 2: Chọn Invoice. Sau đó tìm hóa đơn muốn hủy và nhấn nút Cancel ở góc bên phải.

Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách hủy đơn đăng ký hóa đơn trên ClassIn