Cách cho phép học sinh gửi yêu cầu giúp đỡ trên ClassIn

Cách cho phép học sinh gửi yêu cầu giúp đỡ trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn Settings, sau đó chọn Class settings

Nhấn vào icon “+” để thêm custom classroom mới hoặc chỉnh sửa custom classroom đã có sẵn.

Sau khi mở “classroom setting”, nhấn “switches” và chọn mục thứ 16: “Students seek help setting

Bật/tắt “Allow students to seek help from School Management Portal”: Khi học sinh tham gia lớp bằng PC hoặc IPAD có thể gửi yêu cầu giúp đỡ tới quản trị viên.

Lưu ý 1: Chỉ hỗ trợ cho máy tính và IPAD.

Lưu ý 2: Người dự thính sẽ không thể gửi yêu cầu.

Lưu ý 3: Cài đặt sẽ có hiệu lực khi bạn quay lại lớp học.

 
dgdf
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách cho phép học sinh gửi yêu cầu giúp đỡ trên ClassIn